Czym jest muzyka zwiastunowa?

Muzyka zwiastunowa, czyli z angielskiego trailer music, wciąż jest uważana za niszową, choć słychać ją niemal wszędzie, np. w reklamach telewizyjnych, wydarzeniach sportowych, czy zwiastunach filmowych. Czym jednak tak naprawdę jest ten rodzaj muzyki?

Czym jest muzyka zwiastunowa?

Dźwięki mają ogromny wpływ na ludzi, a słuchanie muzyki od zarania dziejów jest źródłem przyjemności. Trudno się więc dziwić, że muzyka to też ogromny biznes i używa się jej także w celach reklamowych.

W wielu reklamach używa się więc podkładu muzycznego, który często przyjmuje formę instrumentalną. Z czasem powstała więc właśnie muzyka zwiastunowa, którą najczęściej można usłyszeć w spotach dotyczących filmów, czy też gier komputerowych.

Muzyka zwiastunowa musiała się dostosować do wymogów reklam, czyli zwykle krótkich spotów, które mają wywołać szereg emocji u odbiorców. Z tego powodu utwory zwiastunowe są na ogół krótkie i trwają około 2 minut. Ich cechą charakterystyczną jest także duży dynamizm i pompatyczność. Duże znaczenie ma także to, aby kompozycje w tym gatunku były charakterystyczne i zwracały na siebie uwagę. Pozyskanie atencji odbiorców ma przecież kluczowe znacznie w branży reklamowej.

Wielu ludzi myli muzykę zwiastunową z innymi gatunkami muzyki instrumentalnej, a w szczególności z muzyką filmową. Choć oba te gatunki są związane z branżą filmową, to jednak używa się ich w różnych sytuacjach.

Utwory muzyki zwiastunowej są znacznie krótsze i bardziej dynamiczne od muzyki filmowej. O ile bowiem twórcy muzyki filmowej mogą tworzyć długie kompozycje, które będą stopniowo budowały nastrój i napięcie przez cały film, o tyle autorzy muzyki instrumentalnej muszą komponować znacznie krótsze utwory.

Co można usłyszeć, słuchając muzyki trailerowej?

Co do zasady, muzyka zwiastunowa opiera się na instrumentach, a więc wiele utworów pozbawionych jest warstwy wokalnej. Często można jednak usłyszeć chóry, które mają budować podniosłą atmosferę.

Brak wokalu w muzyce zwiastunowej w dużej mierze także jest podyktowany specyfiką branży reklamowej. W spotach zwykle muszą się przecież znaleźć dialogi bohaterów, które nie mogą być zagłuszane przez śpiew.

Muzyka zwiastunowa ma rosnącą rzeszę fanów na całym świecie, którzy słuchają jej nie tylko przy okazji spotów reklamowych, ale także i np. na koncertach. Można więc zaobserwować zmiany w sposobie tworzenie muzyki tego rodzaju. Artyści coraz częściej decydują się więc wydłużyć kompozycję oraz dodać do nich warstwę wokalną, co zwykle spotyka się z pozytywnym odbiorem wśród słuchaczy.